logo-2

Ekofin.net - Şirket Detay
Haftalık Değişim:    +2,74 %  
Aylık Değişim:    +6,14 %  
Üç Aylık Değişim:    +11,55 %  
Yıllık Değişim:    +57,84 %  
Üç Yıllık Değişim:    +723,00 %  
Beş Yıllık Değişim:    +1.455,76 %  
Yedi Yıllık Değişim:    +0,00 %  
On Yıllık Değişim:    +0,00 %
ENJSA Fiyat Tarihçesi  
Volatilite: 3,42   | Hacim: 406.100.346,50   | Toplam Devre Kesici Sayısı: 14  | Tarih: 22.07.2024
ÖZET GELİR TABLOSU 03.2024 12.2023 09.2023 06.2023 03.2023
Satışlar 34.502.517 168.664.639 98.227.247 58.117.265 28.641.417
Brüt kâr 9.593.665 25.554.479 15.120.629 8.753.974 5.714.644
Esas Faaliyet Kârı 5.701.658 14.895.975 8.936.851 4.758.715 1.259.778
Favök 7.329.563 17.381.602 10.782.475 6.049.313 2.188.083
Net Dönem Kârı -2.758.340 4.517.326 12.930.885 2.353.637 369.572
ÖZET BİLANÇO 03.2024 12.2023 09.2023 06.2023 03.2023
Dönen Varlıklar 42.759.536 40.685.994 44.999.803 30.731.298 28.115.988
Duran Varlıklar 96.799.856 91.410.410 49.662.817 38.179.589 36.081.266
Finansal Borçlar 35.630.455 33.351.225 29.263.849 17.925.897 17.579.369
Net Borç 32.944.924 28.849.980 20.205.157 11.709.580 7.582.987
Özkaynaklar 63.744.886 57.774.466 32.046.733 21.774.102 19.158.127
Şirket Net Kar Majı: %-846,36 Net Kar Değeri Önceki Yıla Göre Görece Olarak Düşük
Şirket Brüt Kâr Marjı: %67,88 Brüt Kar Değeri Önceki Yıla Göre Görece Olarak Yüksek
Şirket Favök Değeri: %234,98 FAVÖK Değeri Önceki Yıla Göre Görece Olarak Yüksek
Aracı Firma Tahmini: %27,45 Tahmin Analizine Göre Hedef Fiyatı Görece Olarak Mevcut Fiyatının Üzerinde. Fiyatının Yakın Gelecekte Yükselebileceği Öngörülmekte
Son Yıllık FK Ortalamasına Göre Güncel Hisse Fiyatı Görece Olarak Pahalı
Son Bilanço Açıklama Tarihindeki FK Bilgisine Göre Güncel Hisse Fiyatı Görece Olarak Pahalı
Güncel FK Değeri Pozitif
Şirket FK Değeri: 18,83 Enerji Üretim ve Dağıtım Sektöründe FK Değeri Bazında Görece Olarak Ortalama Üzerinde Değere Sahip
Şirket PD_DD Değeri: 1,25 Enerji Üretim ve Dağıtım Sektöründe PD_DD Değeri Bazında Görece Olarak Ortalama Altında Değere Sahip
Enerji Üretim ve Dağıtım Sektöründe FDFAVOK Değeri Bazında Görece Olarak Ortalama Altında Değere Sahip
Şirketin FDFAVÖK Ortanca Değeri: 5,00 Enerji Üretim ve Dağıtım Sektöründe FDFAVOKORTANCA Değeri Bazında Görece Olarak Ortalama Altında Değere Sahip
Şirketin FK Ortanca Değeri: 18,83 Enerji Üretim ve Dağıtım Sektöründe FKORTANCA Değeri Bazında Görece Olarak Ortalama Üzerinde Değere Sahip
Şirketin PEG Değeri: 0,25 Enerji Üretim ve Dağıtım Sektöründe PEG Değeri Bazında Görece Olarak Ortalama Üzerinde Değere Sahip
Hisse Analiz Hisse Analiz
ÇEYREKLİK ÇARPANLAR 03.2024 12.2023 09.2023 06.2023 03.2023
F/K 15,64 11,42 1,88 1,82 1,60
FD/FAVÖK 4,40 4,63 3,64 2,66 2,06
PD/DD 1,04 0,89 1,83 1,82 1,51
PEG 0,20 0,15 0,00 0,00 0,00
GÜNCEL ÇARPANLAR 22.07.2024
F/K 18,83
FD/FAVÖK 5,00
PD/DD 1,25
PEG 0,25
Ortaklık Yapısı
Firma Ortağının Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Oy Hakkı Oranı (%)
Faaliyet Konusu

Elektrik enerjisi dağıtımı, perakende satışı ve ilgili sair faaliyetler

Partnerler
Firma Ortağının Adı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%)
Şirket Bilgileri
Yönetim Kurulu
Şirket Sitesi

www.enerjisa.com.tr

Şirket Telefonu

0216 579 05 79

Şirket Yerleşkesi

Barbaros Mah. Begonya Sok. Nida Kule Ataşehir Batı Sit. No: 1 / 1 Ataşehir / İstanbul

Genel Müdür

MURAT PINAR

Firma Endeksleri
XSIST   XELKT   XTMTU   XUTUM   XUSRD   XYUZO   X100S   XKURY   XUHIZ   XU100   XTM25   XU050   XYLDZ   XU100_CFNNTLTL   XU050_CFNNTLTL   XUTUM_CFNNTLTL   XYUZO_CFNNTLTL   X100S_CFCNTLTL   XYLDZ_CFNNTLTL   XTMTU_CFNNTLTL   XTM25_CFNNTLTL   XKURY_CFNNTLTL   XUSRD_CFCNTLTL   XUHIZ_CFNNTLTL   XELKT_CFNNTLTL   XSIST_CFNNTLTL   X100C   X100C_CFCNTLTL   XELOT   XELOT_CFNNTLTL   XELOS   XELOS_CFCNTLTL   XELOC   XELOC_CFCNTLTL   GBNIE   GBNIE_CFCNTLTL   ISKDN   ISKDN_CFCNTLTL   XK050   XK100_CFCNTLTL   XK030   XK030_CFCNTLTL   XKTUM_CFNNTLTL   XSRDK_CFCNTLTL   XK100   XK050_CFCNTLTL   XKTUM   XSRDK   XK030EA   XKTMT   XSD25   XKTMT_CFCNTLTL   XSD25_CFCNTLTL   XTM25S   XTM25S_CFCNTLTL   AKDOS   AKDOS_CFCNTLTL   XU500   XU500_CFNNTLTL   AKSTS   AKSTS_CFCNTLTL   X100S_CFCPTLER   XUHIZ_CFNPTLER   X100S_CFCNTLER   XELKT_CFNNTLUS   XU050_CFNNTLUS   XUHIZ_CFNNTLER   XUSRD_CFCNTLER   XELOT_CFNPTLUS   XELOS_CFCPTLUS   XELOC_CFCPTLER   XK030EA_CFENTLER   XKTUM_CFNNTLUS   AKDOS_CFCPTLUS   XTMTU_CFNNTLUS   XU100_CFNNTLUS   XTMTU_CFNPTLER   XU050_CFNPTLER   X100C_CFCPTLER   X100C_CFCNTLUS   ISKDN_CFCNTLUS   XK100_CFCNTLER   XK030EA_CFENTLUS   XKTUM_CFNPTLUS   XSD25_CFCPTLUS   XSD25_CFCNTLER   AKSTS_CFCPTLER   AKSTS_CFCNTLER   AKDOS_CFCPTLER   XTM25S_CFCNTLUS   XELKT_CFNPTLUS   XKURY_CFNNTLUS   XKURY_CFNNTLER   XTMTU_CFNNTLER   XTM25_CFNPTLER   XYLDZ_CFNPTLUS   ISKDN_CFCPTLUS   XK030_CFCNTLUS   GBNIE_CFCNTLUS   XK100_CFCNTLUS   XELOT_CFNNTLUS   XELOS_CFCNTLER   XSRDK_CFCNTLER   XSD25_CFCNTLUS   XU500_CFNNTLER   XUSRD_CFCPTLUS   X100S_CFCNTLUS   XELKT_CFNNTLER   XTM25_CFNNTLUS   XU100_CFNNTLER   XTM25_CFNPTLUS   XYLDZ_CFNPTLER   X100C_CFCNTLER   XK050_CFCPTLUS   XK050_CFCPTLER   GBNIE_CFCNTLER   XK100_CFCPTLUS   XK100_CFCPTLER   XELOT_CFNNTLER   XSRDK_CFCPTLER   XKTMT_CFCPTLUS   XKTMT_CFCPTLER   AKDOS_CFCNTLUS   XUHIZ_CFNPTLUS   XUSRD_CFCPTLER   XYUZO_CFNPTLER   XUHIZ_CFNNTLUS   XUTUM_CFNNTLUS   XTMTU_CFNPTLUS   XYLDZ_CFNNTLUS   XK050_CFCNTLER   GBNIE_CFCPTLUS   XELOC_CFCPTLUS   XELOC_CFCNTLUS   XELOS_CFCPTLER   XK030_CFCPTLUS   XK030_CFCPTLER   XKTMT_CFCNTLER   XELKT_CFNPTLER   XYUZO_CFNPTLUS   XUSRD_CFCNTLUS   XYUZO_CFNNTLER   XELOT_CFNPTLER   XKTMT_CFCNTLUS   AKSTS_CFCNTLUS   XU500_CFNNTLUS   AKDOS_CFCNTLER   XKURY_CFNPTLUS   XU100_CFNPTLUS   XSIST_CFNNTLUS   XU050_CFNNTLER   XYUZO_CFNNTLUS   XYLDZ_CFNNTLER   GBNIE_CFCPTLER   XK030_CFCNTLER   XKTUM_CFNNTLER   XSRDK_CFCPTLUS   XSD25_CFCPTLER   XU500_CFNPTLER   X100S_CFCPTLUS   XKURY_CFNPTLER   XU100_CFNPTLER   XUTUM_CFNPTLUS   XUTUM_CFNPTLER   XSIST_CFNNTLER   XTM25_CFNNTLER   XUTUM_CFNNTLER   XSIST_CFNPTLUS   XSIST_CFNPTLER   XU050_CFNPTLUS   ISKDN_CFCPTLER   X100C_CFCPTLUS   XK050_CFCNTLUS   XKTUM_CFNPTLER   ISKDN_CFCNTLER   XELOS_CFCNTLUS   XELOC_CFCNTLER   XSRDK_CFCNTLUS   AKSTS_CFCPTLUS   XU500_CFNPTLUS   XTM25S_CFCPTLUS   XTM25S_CFCPTLER   XTM25S_CFCNTLER